• Triceps advanced

  Lying one dumbbell triceps extension


Lying one dumbbell triceps extension
- 1 hand een dumbbell, arm gestrekt loodrecht op de vloer
- Buig tot handen iets lager dan elleboog, dumbell naast het hoofd
- Bovenarm verticaal tijdens gehele oefening
- Hierna andere arm
© Health software
Naar Health Software voor de online versie