• Biceps advanced

  Lying dumbbell curl side raise


Lying dumbbell curl side raise
- Lig op de rug op een bench
- Houd twee dumbbells (duimen omhoog) ver van je af op schouderhoogte
- Buig de ellebogen en draai handpalmen naar binnen
- Stop voordat onderarmen verticaal staan
© Health software
Naar Health Software voor de online versie