• Triceps

  Triceps extension, dumbbell


Triceps extension, dumbbell
- pak dumbbell in hand, arm langs oor, gestrekt
- buig, tot hand lager dan elleboog, dumbbell achter hoofd
- bovenarm verticaal
- herhaal voor andere arm
© Health software
Naar Health Software voor de online versie