• Onderrug

  Lying rotated hyper extension on floor


Lying rotated hyper extension on floor
- buikligging
- hef borst van vloer
- draai naar links of rechts
© Health software
Naar Health Software voor de online versie