• Fysiofitness - body kracht o.e

  Jump up


Jump up
- Buig licht door de knieën
- Spring recht omhoog
- Land op twee voeten
- Buig weer licht door de knieën
© Health software
Naar Health Software voor de online versie