• Biceps

  Dumbbell curl, standing alternated


Dumbbell curl, standing alternated
- sta met dumbbells naast heupen
- handpalmen naar binnen
- buig armen, draai duimen naar buiten
- houd rug recht
© Health software
Naar Health Software voor de online versie